V kolikor želite trajnost keramike je potrebno preprečiti pojave kot so pokanje, posedanje, votlost in…